Veel gestelde vragen

Kluis huren

Alle voorwerpen die voor u waarde hebben mag u opslaan. We hebben voor u een keurig overzichtje gemaakt van wat u zou kunnen opslaan.

  • Het gewicht van wat opgeslagen is in een kluis mag bij elkaar niet meer dan 15 kilo zijn.
  • Opslag van bederfelijke waar, illegale artikelen, wapens, drugs, ontplofbare-, ontbrandbare-, gevaarlijke- en/of schadelijke stoffen of andere stoffen waarvan het bezit strafrechtelijk wordt bedreigd is vanzelfsprekend niet toegestaan.

Goudwisselkantoor werkt met een centrale, streng beveiligde bunkerkluis op een geheime locatie in Nederland. Uw kluis wordt dus niet opgeslagen op bij het lokale Goudwisselkantoor. Na uw bezoek wordt uw kluis met beveiligd en verzekerd transport vervoerd naar onze streng beveiligde bunkerkluis. Dit garandeert u dat nagenoeg niemand weet waar uw kostbaarheden werkelijk opgeslagen zijn. Maximale veiligheid en privacy voor u.

De centrale bunkerkluis voldoet aan de strengste veiligheidsnormen Klasse 4+ met permanente bewaking:

  • ervaren en getrainde medewerkers
  • high-end elektronische beveiligingssystemen
  • 24 uur per dag camerabewaking
  • directe aansluiting op de alarmcentrale
  • SDNA spray

> Lees meer over deze werkwijze.

Ja, u kunt een machtiging afgeven. De gemachtigde kan dan uw kluis bezoeken met uw sleutels, ook als u er zelf niet bij bent. Een gemachtigde is echter geen medehuurder. Mocht u of uw medehuurder komen te overlijden, komen alle machtigingen te vervallen.

U mag als huurder de kluis niet onderverhuren of de kluis aan een ander in gebruik geven.

Uw kluis blijft toegankelijk voor uw medehuurder (indien van toepassing). Eventuele gemachtigden komen te vervallen.

Uw erfgenamen kunnen toegang tot uw kluis krijgen met een verklaring van Erfrecht, waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn.

Uw kluis bezoeken

U kunt uw kluis in principe onbeperkt bezoeken, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Voor ieder bezoek plant u een afspraak in via onze website.

In de meeste gevallen kunt u in alle rust uw kluis bezoeken. Om uw privacy te waarborgen, gebeurt dan in een aparte ruimte. Hier kunt u in alle rust uw kluisinhoud bekijken en wijzigen. Er kunnen ook drukkere periodes zijn. We kunnen u dan vragen om uw bezoek te beperken tot max. 10 minuten. Voor de meeste bezoeken is dat ruim voldoende. Heeft u toch meer tijd nodig? Laat dat dan vooraf weten aan een van onze medewerkers.

Voor de veiligheid en privacy en om juridische redenen mag slechts 1 persoon tegelijk de kluis bezoeken en de inhoud bekijken of wijzigen. Dit kan alleen de huurder, evt. medehuurder of de gemachtigde zijn.

Om reden van veiligheid kunt u per ingeplande bezoek maximaal 2 kluizen tegelijk inzien of wijzigen. Als u meer kluizen wilt bezoeken, moet u daarvoor een aparte afspraak inplannen.

Tijdens de openingstijden van het lokale Goudwisselkantoor, kunt u uw kluis bezoeken. In de meeste gevallen is dat van maandag t/m zaterdag.

> Bekijk openingstijden
> Een kluisbezoek inplannen.

Ja, dat is mogelijk. Neem daarvoor telefonisch contact op met de vestiging waar u uw kluisverhuurovereenkomst heeft afgesloten. Dan zorgen wij ervoor dat u uw kluis op een andere locatie kan bezoeken.

De meeste locaties zijn goed toegankelijk. Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging om er zeker van te zijn dat u er goed terecht kunt.

Verzekering

De inhoud van uw kluis is verzekerd voor 10.000, 20.000 of 40.000 euro. Dit is afhankelijk van welke overeenkomst u aangaat. De dekking geldt per gehuurde kluis. Het is dus ook mogelijk om extra kluizen te huren voor een hogere dekking. U spreidt dan uw kostbaarheden over meerdere kluizen.

Deze informatie delen we niet met derden. Dit is privacygevoelig en in het belang van al onze klanten.

U moet aannemelijk kunnen maken wat er daadwerkelijk was opgeslagen in uw kluis op het moment van calamiteit. U dient een zorgvuldig bijgewerkte inventarislijst te maken.

Wij raden u aan om zoveel mogelijk bewijsmaterialen te verzamelen, zoals foto’s of filmpjes, aankoopfacturen en verklaringen/taxaties van deskundigen.

Deze voorwaarden zijn vergelijkbaar met die van banken en schadeverzekeraars. Ook dan dient u in geval van verlies door middel van foto’s, facturen of taxatierapporten aan te tonen welke kostbaarheden verloren zijn gegaan.

Betaling

We incasseren jaarlijks de huur van uw kluis, aan het einde van de maand waarop uw contract is ingegaan. U betaalt de jaarlijkse huur door vooruitbetaling via een automatische incasso.

Ja. De huurprijs van een kluis is inclusief 21% btw. Als bedrijf kunt u de btw terugvragen bij de belastingdienst. Wilt u een btw-nota? Neem dan contact met ons op.

Kluisovereenkomst opzeggen

De opzegtermijn van uw kluis is één maand voor het einde van de huurovereenkomst. De overeenkomst wordt elk jaar automatisch met één jaar verlengd. Voorbeeld: eindigt uw huurcontract op 31 mei 2019, dan dient u de kluishuur op te zeggen op of vóór 30 april 2019.

Stuur uw sleutels nooit op!

De huurovereenkomst van een kluis loopt per jaar, vanaf de datum waarop de overeenkomst is aangegaan. De overeenkomst kan zowel tussentijds opgezegd worden als aan het einde van de huurovereenkomst.

Tussentijdse opzegging

Plan een kluisbezoek in bij het betreffende Goudwisselkantoor. Neem uw kluissleutel(s), geldig legitimatiebewijs en uw huurovereenkomst mee. U maakt uw kluis leeg, waarna een van onze medewerkers controleert of er inderdaad geen spullen meer in de kluis liggen. U levert uw sleutels in en tekent tot slot het beëindigingsformulier van de kluisovereenkomst. De betaalde borgsom wordt op uw rekening teruggestort.

Bij einde van huurovereenkomst

Als u aan het einde van uw huurovereenkomst de kluishuur wilt beëindigen, moet u de overeenkomst schriftelijk opzeggen, minimaal één maand voor het einde van de overeenkomst. Dat kan per brief of e-mail. Stuur deze naar het Goudwisselkantoor waar u de kluis huurt. (Zegt u later dan één maand voor het einde van de huurovereenkomst op, dan wordt de overeenkomst met een jaar verlengd en de kosten via de automatische incasso geïncasseerd.)

Plan vervolgens een kluisbezoek in bij het betreffende Goudwisselkantoor vóór het einde van de overeenkomst. Neem uw kluissleutel(s), geldig legitimatiebewijs en uw huurovereenkomst mee. U maakt uw kluis leeg, waarna een van onze medewerkers controleert of er inderdaad geen spullen meer in de kluis liggen. U levert uw sleutels in en tekent tot slot het beëindigingsformulier van de kluisovereenkomst. De automatische incasso wordt stopgezet en vervolgens wordt de betaalde borgsom op uw rekening teruggestort.
Let op: komt u niet binnen de gestelde maand langs om uw kluisje leeg te halen en de sleutels af te geven, dan wordt het contract automatisch met een jaar verlengd.

 

Belangrijk:

  • Stuur uw sleutels nooit op!
  • Als u vóór of op woensdag een kluisbezoek inplant, dan kunt u uw kluis vanaf zaterdag tot en met de woensdag erna bezoeken en leeghalen in het Goudwisselkantoor. Plant u ná woensdag een bezoek om uw kluishuur te beëindigen? Dan is uw kluis op afspraak beschikbaar vanaf de zaterdag erop.

Veiligheid en toezicht

Uw kluis wordt opgeslagen in een centrale, zwaar beveiligde bunkerkluis op een geheime locatie in Nederland. Hierdoor is de veiligheid van uw eigendommen en uw privacy groter als bij traditionele kluisaanbieders. De bunkerkluis voldoet aan de strengste veiligheidsnorm klasse 4+. Dit betekent dat uw waardevolle objecten beveiligd zijn tegen inbraak, diefstal, brand en waterschade. Onze kluizen worden 24 uur per dag gemonitord en bewaakt en zijn niet toegankelijk voor derden.

> Lees alles over ons veiligheidsniveau.

U heeft als enige toegang tot de kluis. Bij het afsluiten van de huurovereenkomst ontvangt u de enige twee sleutels van uw kluis. Er zijn geen andere sleutels: u heeft als enige de toegang. Daarnaast verzegelen we uw kluis met een uniek veiligheidszegel als extra controle. Zo weet u zeker dat er geen andere mensen toegang hebben tot de kluis.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Goudwisselkantoor houdt zich daarbij strikt aan de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Daarnaast weten wij niet wat u in uw kluis bewaart. U bent zelf verantwoordelijk voor het doen van een correcte belastingaangifte.

De aandelen van Kluisloket BV zijn in het beheer en onder toezicht van een stichtingsbestuur. Deze stichting heeft tot doel om toe te zien, te controleren en om de belangen van onze klanten te behartigen.

Neem contact met ons op als uw vraag er niet tussen staat.